Poprawna pisownia

hamuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hamóje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chamóje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chamuje

Niepoprawna pisownia