Niepoprawna pisownia

gwiazdo-zbiór

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gwiazdozbiór

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gwiasdozbiór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gwiazdozbiur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gwjazdozbiór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gwiazdo zbiór

Niepoprawna pisownia