Niepoprawna pisownia

guwne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

główne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gówne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

głuwne

Niepoprawna pisownia