Niepoprawna pisownia

grzeszydź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

grzeszyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gżeszyć

Niepoprawna pisownia