Poprawna pisownia

GPS

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dżipies

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dżi pi es

Niepoprawna pisownia