Niepoprawna pisownia

gósta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gusta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

guzta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gósty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

guzty

Niepoprawna pisownia