Niepoprawna pisownia

golegą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kolegą

Poprawna pisownia, znaczenie: narzędnik (przypadek odpowiadający na pytania: z kim? z czym? np. idę) liczby pojedynczej rzeczownika kolega.

Poprawna pisownia

kolegom

Poprawna pisownia, znaczenie: celownik (przypadek odpowiadający na pytania: komu? czemu? np. przyglądam się) liczby mnogiej rzeczownika kolega.


Niepoprawna pisownia

golegom

Niepoprawna pisownia