Poprawna pisownia

głosy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

guosy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

głozy

Niepoprawna pisownia