Poprawna pisownia

gaworzyć

Poprawna pisownia, znaczenie (w odniesieniu do niemowląt): wydawać pierwsze dźwięki, będące początkami mowy. Słowo posiada również znaczenia potoczne: rozmawiać, gawędzić, prowadzić pogawędkę, a także w odniesieniu do zwierząt lub ptaków wydawać głos.


Niepoprawna pisownia

gawożyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gawożydź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gaworzydź

Niepoprawna pisownia