Niepoprawna pisownia

frafa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

flara

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wlara

Niepoprawna pisownia