Niepoprawna pisownia

formuuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

formułuje

Poprawna pisownia