Niepoprawna pisownia

formuowaniem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

formułowaniem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

formółowaniem

Niepoprawna pisownia