Poprawna pisownia

formułuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

formuuje

Niepoprawna pisownia