Poprawna pisownia

flary

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wlary

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

frafy

Niepoprawna pisownia