Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

fechmistrz

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

fechtmistrz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

fehtmistrz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fehmistrz

Niepoprawna pisownia