Niepoprawna pisownia

fauda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

fałda

Poprawna pisownia, znaczenie: zagięcie na ubraniu, powstałe przez założenie materiału i zaprasowanie go, lecz także podłużne zgrubienie skóry. W technice może oznaczać również wadę powierzchni surowej odlewu.


Niepoprawna pisownia

fałuda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

faóda

Niepoprawna pisownia