Poprawna pisownia

farciarze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

farciasze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

farciaże

Niepoprawna pisownia