Niepoprawna pisownia

ewangelja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ewangelia

Poprawna pisownia, znaczenie: utwór chrześcijański zawierający opisy życia i nauk Jezusa Chrystusa, również część mszy z czytaniem fragmentów ewangelii, a przenośnie także zespół nakazów i zasad moralnych. Pisane wielką literą oznacza tytuł każdej z czterech biblijnych ksiąg Nowego Testamentu opisujących życie Jezusa, autorstwa apostołów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.


Niepoprawna pisownia

ewangelija

Niepoprawna pisownia