Niepoprawna pisownia

dziewószki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziewuszki

Poprawna pisownia