Niepoprawna pisownia

dziewószka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziewuszka

Poprawna pisownia