Poprawna pisownia

dziewiątce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dziewiontce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziewjątce

Niepoprawna pisownia