Poprawna pisownia

dysleksji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dysleksi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dysleksii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dysleksjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dyslekcji

Niepoprawna pisownia