Poprawna pisownia

dysleksje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dyslekcje

Niepoprawna pisownia