Poprawna pisownia

dwudziesty szósty grudnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym szóstym dniu grudnia, nie zaś o dwudziestym szóstym grudniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty szusty grudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty szósty grudzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyszósty grudzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyszósty grudnia

Niepoprawna pisownia