Poprawna pisownia

dwudziesty szósty czerwca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym szóstym dniu czerwca, nie zaś o dwudziestym szóstym czerwcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty szósty czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyszósty czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyszósty czerwca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty szusty czerwca

Niepoprawna pisownia