Poprawna pisownia

dwudziesty piąty grudnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym piątym dniu grudnia, nie zaś o dwudziestym piątym grudniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty piąty grudzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestypiąty grudzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestypiąty grudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty pionty grudnia

Niepoprawna pisownia