Niepoprawna pisownia

dwóletni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwuletni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwu letni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu-letni

Niepoprawna pisownia