Poprawna pisownia

dwói

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwui

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwóji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwuji

Niepoprawna pisownia