Niepoprawna pisownia

dwo ma

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwoma

Poprawna pisownia