Niepoprawna pisownia

durzą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dużą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dóżą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dużom

Niepoprawna pisownia