Poprawna pisownia

drukarza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drókarza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drukasza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drukaża

Niepoprawna pisownia