Niepoprawna pisownia

drugo-planowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drugoplanowi

Poprawna pisownia, znaczenie: znajdujący się na drugim planie, dalsi, mniej ważni, odgrywający mniej istotną rolę w utworze, o mniejszym znaczeniu.


Niepoprawna pisownia

drugo planowi

Niepoprawna pisownia