Niepoprawna pisownia

drugo planowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drugoplanowe

Poprawna pisownia, znaczenie: znajdujące się na drugim planie, dalsze, mniej ważne, odgrywające mniej istotną rolę w utworze, o mniejszym znaczeniu.


Niepoprawna pisownia

drugo-planowe

Niepoprawna pisownia