Niepoprawna pisownia

drugo klasista

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drugoklasista

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drugo-klasista

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drógoklasista

Niepoprawna pisownia