Niepoprawna pisownia

dronżysz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drążysz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drąrzysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drąszysz

Niepoprawna pisownia