Niepoprawna pisownia

drókować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drukować

Poprawna pisownia