Niepoprawna pisownia

drentwy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drętwy

Poprawna pisownia