Poprawna pisownia

dręczyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drenczyć

Niepoprawna pisownia