Poprawna pisownia

drążenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drąrzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drąszenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dronżenie

Niepoprawna pisownia