Niepoprawna pisownia

drahmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drachmy

Poprawna pisownia