Niepoprawna pisownia

niebendzie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie będzie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie bendzie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebędzie

Niepoprawna pisownia