Poprawna pisownia

dozgonność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do zgonność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dosgonność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dozgoność

Niepoprawna pisownia