Poprawna pisownia

dowolność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do wolność

Niepoprawna pisownia