Poprawna pisownia

dowolni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do wolni

Niepoprawna pisownia