Poprawna pisownia

dowiesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dowjesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do wjesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dowież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dowierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do wiesz

Niepoprawna pisownia