Niepoprawna pisownia

dowieć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dowiedź

Poprawna pisownia