Poprawna pisownia

dowcipna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do wcipna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dofcipna

Niepoprawna pisownia