Poprawna pisownia

doustnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do ustnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dołustnie

Niepoprawna pisownia