Poprawna pisownia

dotychczas

Poprawna pisownia, znaczenie: do chwili obecnej, do tego momentu, do tej pory. Dotychczas to nie podlegający stopniowaniu przysłówek nieodmienny. Synonimami słowa mogą być między innymi: dotąd i do tej pory.


Niepoprawna pisownia

dotychczaz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do tychczas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do tych czas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotych czas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotyhczas

Niepoprawna pisownia