Niepoprawna pisownia

dotknołeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dotknąłeś

Poprawna pisownia